ยินดีต้อนรับ…ศูนย์ขาเทียม

 

 

ในสมัยนี้ขาเทียมเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  เพราะมีผู้ต้องการจำนวนมาก การประดิษฐ์ขาเทียมจึงเป็นที่ต้องการ มีทั้งการบริจากต่างๆเพื่อนำมาทำขาเทียมให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง พิการ เช่น ขาขาด   จึงมีมีเทียมเพื่อใช้เป็นประโยชน์ได้ และสามารถดำรงชีวิตเหมือนตอนปกติได้อีกด้วย

โฆษณา